Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Ordenança municipal reguladora de la prestació de servei públic d'acte-taxis del municipi de Santa Eulària de riu