Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Aquest portal compleix amb el Reial Decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web.

L’article 6 indica els requisits que s’han de complir: Article 6. Presumpció de conformitat amb els requisits d’accessibilitat.

1. Es presumeix que el contingut dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixi les normes harmonitzades o parts d’aquestes les referències de les quals hagin estat publicades en el «Diari Oficial de la Unió Europea» és conforme als requisits d’accessibilitat que estableix l’ article 5 que estiguin coberts per aquestes normes o parts d’elles.

2. En el cas que no s’hagin publicat les referències de les normes harmonitzades a què es refereix l’apartat 1, es presumeix que el contingut de les aplicacions per a dispositius mòbils que compleixi les especificacions tècniques o parts d’aquestes, que la Comissió hagi adoptat mitjançant els corresponents actes d’execució, és conforme als requisits d’accessibilitat que estableix l’article 5 que estiguin coberts per les especificacions tècniques o parts d’elles.

3. En el cas que no s’hagin publicat les referències de les normes harmonitzades a què es refereix l’apartat 1, es presumeix que el contingut dels llocs web que compleixi els requisits pertinents de la norma EN 301.549 V1.1.2 (2015- 04) o parts d’aquests, és conforme als requisits d’accessibilitat que estableix l’article 5 que estiguin coberts per aquests requisits o parts d’ells. En el cas que no s’hagin publicat les referències de les normes harmonitzades a què es refereix l’apartat 1, i en absència de les especificacions tècniques a què es refereix l’apartat 2, es presumeix que el contingut d’aplicacions per a dispositius mòbils que compleixi els requisits pertinents de la norma eN 301.549 V1.1.2 (2015-04) o parts d’aquests, és conforme als requisits d’accessibilitat que estableix l’article 5 que estiguin coberts per aquests requisits o parts d’ells.

4. S’aplicaran directament les actualitzacions de referències a la norma EN 301.549 V1.1.2 (2015-04) que la Comissió adopti mitjançant actes delegats per fer referència a una versió més recent d’aquesta norma o a una norma europea que la substitueixi.

5. L’òrgan encarregat de realitzar el seguiment i presentació d’informes davant la Comissió Europea mantindrà disponible al seu lloc web la referència concreta a les normes harmonitzades, normes i especificacions tècniques que siguin d’aplicació en cada moment.