Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Concessió de subvencions

Període
Descàrrega
Del Primer al tercer trimestre de 2020
Any 2019
Any 2018

La BDSN (Base de Dades Nacional de Subvencions) mostra la informació subministrada des de 2016 pels òrgans concedents; en el cas del sector públic estatal s’inclou, a més, la subministrada des de 2014.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions té per objecte “la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques”.

Ha de comptar amb un dispositiu informàtic que garanteixi la confirmació fefaent de la data i hora d’inici de publicació en el lloc web.

Ha de consultar per:

  • Entitats Locals -> Santa Eulària des Riu i clicar a “Cerca”
  • Seleccionar “Illes Balears / Illes Balears” / Santa Eulària des Riu / Ajuntament de Santa Eulària des Riu “i clicar en” Tancar “
  • Seleccionar “Ajuntament de Santa Eulària des Riu” en l’anterior pantalla i clicar a “Processar Consulta”