Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Dades sobre absentisme laboral i la seva evolució

En hores

Documents

Document
Evolució de l'absentisme a l'Ajuntament distribuït per hores