Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Normativa urbanística

Document
Descàrrega
Acord de la Comissió Insular d'Ordenació de el Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic de 23 de novembre de 2011 d'aprovació definitiva de la revisió de planejament general del municipi de Santa Eulària des Riu mitjançant Normes subsidiàries de planejament (PL-01/2011)
Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl