Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Equip de govern

Dª. María del Carmen Ferrer Torres
Alcaldessa
Partido Popular
D. Miguel Tur Rubio
Primer tinent d'alcalde
Partido Popular
Dª. Antonia Picó Pérez
Segona tinent d'alcaldessa
Partido Popular
D. Antonio Ramón Marí
Tercer tinent d'alcalde
Partido Popular
D. Antonio Marí Marí
Regidor en Valls
Partido Popular
Dª. María Sol Ferrer Ferrer
Regidora
Partido Popular
Dª. María Cristina Tur Colomar
Regidora
Partido Popular
Dª. Mónica Madrid García
Regidora
Partido Popular
D. Juan Carlos Roselló Juan
Regidor
Partido Popular
D. Juan Torres Prats
Regidor
Partido Popular
D. Juan Jesús Planells Clapés
Regidor
Partido Popular
Dª. María Asunción Ribas Torres
Regidora
Partido Popular
D. José Antonio Marí Varó
Regidor
Partido Popular