Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Període mitjà de pagament i informes de morositat

0 ,74
Període mitjà de pagament (4º Trimestre 2023)

Evolució del pagament

Informes de morositat

Període
Descàrrega
PMP Anual 2023 EMSER XXI
PMP Anual 2023 Ayto.
Cuarto Trimestre 2023 EMSER XXI
Cuarto Trimestre 2023 Ayto
Tercer Trimestre 2023 EMSER XXI
Tercer Trimestre 2023 Ayto
Segon Trimestre 2023 EMSER XXI
Segon Trimestre 2023 Ayto
Primer Trimestre 2023 EMSER XXI
Primer Trimestre 2023 Ayto
PMP Anual 2022 EMSER XXI
CuartoTrimestre 2022 EMSER XXI
Tercer Trimestre 2022 EMSER XXI
Segon Trimestre 2022 EMSER XXI
Primer Trimestre 2022 EMSER XXI
PMP Anual 2022
Cuarto Trimestre 2022 Ayto
Tercer Trimestre 2022 Ayto
Segon Trimestre 2022 Ayto
Primer Trimestre 2022 Ayto
Tercer Trimestre 2021 EMSER XXI
Tercer Trimestre 2021
Segon Trimestre 2021 EMSER XXI
Segon Trimestre 2021
Primer Trimestre 2021 EMSER XXI
Primer Trimestre 2021
Anual 2020 EMSER XXI
Anual 2020
Cuarto Trimestre 2020 EMSER XXI
Cuarto Trimestre 2020
Tercer trimestre 2020
Segon trimestre 2020
Primer trimestre 2020