Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Agenda Local 21

Oficines Litoral i Platges. Edifici de Club Nàutic, Baixos. Santa Eulària des Riu.
De dilluns a divendres
(9 a 14 hores)
Telf: 971 319 407
Fax: 971 336 468

Agenda Local 21

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu es va adherir a la carta d’Aalborg l’any 2010 i després de l’elaboració i aprovació de la diagnosi corresponent, es va aprovar el Pla d’Acció Local a finals de l’any 2012 i compta amb un alt grau d’execució.

 

Agenda 2030

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (A2030) és un pla d’acció de sostenibilitat, on per primera vegada els governs regionals i locals són aliats de primer ordre per a la seva consecució. Neix de l’adopció de la resolució 70/01 “Transformant el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible” de l’Assemblea General de les Nacions Unides, tenint en consideració els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’entrada en vigor del qual va tenir l’1 de gener de 2016.

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible s’inspira en els propòsits i principis dels Objectius del Mil·lenni (ODM) encara que no té caràcter obligatori, ja que el seu rang és molt inferior al d’un Tractat Internacional, són recomanacions que han d’incorporar-se en les polítiques públiques dels països signants. Així, sorgeix una nova etapa que deriva del Programa 21 de l’ONU, el procés de Aalborg (europeu) i les A21L que tenen la seva continuïtat necessària en l’Agenda 2030, que dóna continuïtat a les Agendes 21 Locals centrades en la seva revisió i abanderant temes clau com el canvi climàtic, erradicació de la pobresa, cooperació internacional, la mobilitat, Smart City… involucrant a l’Agenda 2030 i els ODS.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible neixen oficialment de la Cimera de Desenvolupament Sostenible de setembre del 2015, en l’Assemblea General de l’ONU a Nova York, on 193 líders del món es van comprometre a complir aquests 17 objectius per a aconseguir progressos extraordinaris en els pròxims 15 anys. Els ODS comporten un esperit de col·laboració i pragmatisme per a triar les millors opcions amb la finalitat de millorar la vida, de manera sostenible, per a les generacions futures.

Adhesió a la xarxa d’entitats locals per al desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030

Per a la reformulació del Pla d’Acció, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu va aprovar en el Ple de 30-07-2020 l’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l’Agenda 2030 i, en conseqüència, s’ha compromès treballar en l’aprovació d’un Pla d’Actuació o Estratègia Local, en el qual s’elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l’Agenda 2030.