Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Comptes anuals de l’Ajuntament

Organisme
2017
2018
2019
2020
Ajuntament de Ajuntament de Santa Eulària des Riu

Rendició de Comptes de l'Ajuntament