Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

RLT (Relació de llocs de treball)

La relació de llocs de treball (RLT) és l’instrument tècnic a través del qual es realitza l’ordenació de personal, d’acord amb les necessitats dels serveis i els requisits per a l’exercici de les funcions de cada un dels llocs de treball.

Organisme
2019
2020
2021
2022
2023
Ajuntament de Santa Eulària des Riu