Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Regidors de parròquia

Parròquia de Santa Eulària
D. Miguel Tur Rubio
Primer tinent d’alcalde
Partido Popular

Dª. Antonia Picó Pérez
Segona tinent d’alcaldessa
Partido Popular

D. Antonio Ramón Marí
Tercer tinent d’alcalde
Partido Popular

Dª. María Sol Ferrer Ferrer
Regidora
Partido Popular

Dª. María Cristina Tur Colomar
Regidora
Partido Popular

Dª. Mónica Madrid García
Regidora
Partido Popular

Parròquia des Puig d’en Valls
Parròquia de Sant Carles
D. Antonio Marí Marí
Regidor en Valls
Partido Popular

Dª. María Asunción Ribas Torres
Regidora
Partido Popular

D. Juan Carlos Roselló Juan
Regidor
Partido Popular

D. Juan Jesús Planells Clapés
Regidor
Partido Popular

Parròquia de Jesús
Parròquia de Santa Gertrudis

D. Juan Jesús Planells Clapés
Regidor
Partido Popular

D. Juan Torres Prats
Regidor
Partido Popular