Portal de Transparencia

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Concejales de parroquia

Parroquia de Santa Eulària
D. Miguel Tur Rubio
Primer Teniente de Alcalde
Partido Popular

Dª. Antonia Picó Pérez
Segunda teniente de alcalde
Partido Popular

D. Antonio Ramón Marí
Tercer teniente de alcalde
Partido Popular

Dª. María Sol Ferrer Ferrer
Concejala
Partido Popular

Dª. María Cristina Tur Colomar
Concejala
Partido Popular

Dª. Mónica Madrid García
Concejala
Partido Popular

Parroquia de Es Puig d’en Valls
Parroquia de Sant Carles
D. Antonio Marí Marí
Concejal
Partido Popular

Dª. María Asunción Ribas Torres
Concejala
Partido Popular

D. Juan Carlos Roselló Juan
Concejal
Partido Popular

D. Juan Jesús Planells Clapés
Concejal
Partido Popular

Parroquia de Jesús
Parroquia de Santa Gertrudis
Dª. Francisca Adelina Guasch Brooks
Concejala
Partido Popular

D. Juan Jesús Planells Clapés
Concejal
Partido Popular

D. Juan Torres Prats
Concejal
Partido Popular